top of page
Villkor för kurser 
 

Vid anmälan till någon av våra kurser, är det alltid nedanstående villkor som gäller.

 

Att inte dyka upp på kursen anses ej som en avbokning, och du debiteras på hela kursavgiften.  

 

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal. Har du bokat kursen via vår hemsida kan du upp till 14 dagar från bokningstillfället ångra din bokning. Har du hunnit börja kursen under ångerfristen blir du betalningsskyldig en administrativ avgift på 400 kr, samt för de kurstillfällen du har deltagit på.Om ångerfristen har löpt ut eller om du har bokat dig på plats (t.ex. under en prova-på-lektion) kan du kostnadsfritt avanmäla dig från kursen via mail till oss senast 14 dagar före kursstart. Efter det gäller följande avbokningsvillkor:

Vid avhopp 14 dagar eller mindre före kursstart debiteras 50% av kursavgiften.

Vid avhopp 10 dagar eller mindre före kursstart debiteras 75% av kursavgiften.

Vid avhopp 5 dagar eller mindre före kursstart,  eller under pågående kurs debiteras hela kursavgiften.

För dig som väljer faktura, mailas den normalt sett två veckor innan kursstart, med betalningsvillkor 15 dagar. Märker man att man inte fått någon faktura, är du ansvarig att höra av dig, då fakturan kan ha fastnat i ditt spam.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att ställa in en kurs upp till 4 dagar innan kursstart om deltagarnivån inte uppnått säkrat antal.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att byta ut kursledare innan och under pågående kurs om den planerade kursledaren får förhinder att genomföra kursen.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att justera antalet kursplatser fram till kursens start.

Gbgimpro förbehåller sig rätten att byta kurslokal annat än den som uppgets, om det av logistiska skäl skulle behövas.

Vid sjukdom som hindrar dig från att vara med på en kurs och som upplyses efter ångerfristen har löpt ut (om bokningen skett via hemsidan), samt mindre än 14 dagar innan kursstart, skall sjukintyg kunna visas, samt att du åläggs att betala en administrativ avgift på 400 kr. Har kursen påbörjats blir du utöver den administrativa avgiften även betalningsskyldig för de kurstillfällen du har deltagit på. Om du på eget initiativ hoppar av kursen och/eller slutar att komma på lektionstillfällena när kursen startat, oavsett anledning, så debiteras du på hela avgiften och är fortfarande betalningskyldig. 

Om Gbgimpro måste ställa in en lektion under pågående kurs pga sjukdom, ersätts den med ett tillfälle efter det planerade sista-datumet för kursen. Om man inte kan gå det datumet, får man ta igen lektion på någon annan kurs under pågående kursperiod. Ingen återbetalning beviljas för förlorande kurstillfällen om du ej kan delta på de kurstillfällen som erbjudits dig istället.

 

Förhållningsregler på Gbgimpro

1. Jag är ansvarig för att ta hand om min egna och andras trygghet på scenen.

 

2. Jag tar inte onödiga risker som kan riskera att jag eller någon annan far illa. 

 

3. Jag strävar efter att ha roligt, men den strävan får inte vara på bekostnad av andras möjlighet att ha roligt. 

 

4. Jag lyssnar av och känner in mina medspelares behov och tar ansvar för att uttrycka mina egna behov.  

 

5. Jag ska visa tolerans och inte marginalisera någon baserat på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

 

6. Jag är medveten om och respekterar att läroprocessen kan se olika ut för olika individer. 

 

7. Jag förstår att bara för att vi övar på att säga ja till varandra så har jag kontroll över den sociala situationen och kan säga nej till språk och handlingar som jag upplever kränkande eller på annat sätt bryter mot punkterna ovan.

 

8. På Gbgimpro har vi nolltolerans mot alkohol och droger på våra kurser. Jag ansvarar för att komma nykter till lektionen och kursuppspelet och är medveten om att jag kan bli avvisad från lektionen/scenen i annat fall. 

Anchor 1
bottom of page